Finansielle kontroller er nødvendige for at sikre nøjagtigheden

Finansielle kontroller er nødvendige for at sikre nøjagtigheden af den finansielle rapportering og for at beskytte aktiverne. Men manuelle finansielle kontroller kan være fejlbehæftede og tidskrævende. RISMA’s workflowværktøj til finansiel kontrol kan hjælpe dig med at automatisere og strømline den finansielle kontrol, så den udføres korrekt og til tiden. Dette kan spare dig tid og reducere risikoen for fejl. GRC Intelligence Center giver dig mulighed for at se alle aspekter af din virksomheds styring, risiko og overholdelse af regler. Ved at konsolidere data fra flere kilder kan du få et klart billede af præstationen i forhold til nøgleindikatorer. Dette hjælper dig med at styrke forholdet til bestyrelser, tilsynsmyndigheder og andre interessenter samt forbedre kundernes og forretningspartnernes tillid. GRC Intelligence Center er det perfekte værktøj til proaktivt at måle og styre din virksomheds risikoprofil. Se mere om RISMA’s løsning til finanselle kontroller.

Customer Success-teamet er dedikeret

Customer Success-teamet er dedikeret til at hjælpe dig med at implementere RISMA’s governance-løsning på den mest effektive måde muligt. De har en stor viden og erfaring med bedste praksis og vil samarbejde med dig for at sikre en gnidningsløs overgang. De vil også være til rådighed for løbende support for at sikre, at du får mest mulig værdi ud af din løsning. RISMA’s GRC-platform samler hele organisationen, fra data og teams til handlingsplaner og rapportering. Den integrerede platform giver øget samarbejde, gennemsigtighed og tidsbesparelser, der skaber stor værdi for alle. De vil også være til rådighed for løbende support for at sikre, at du får mest mulig værdi ud af din løsning.

Administratoren har fuld kontrol over systemet

Der kan tildeles forskellige roller på kontrollen, herunder administrator, bruger og gæst. Administratoren har fuld kontrol over systemet, mens brugeren og gæsten har begrænset adgang. Rollerne kan til enhver tid skiftes, alt efter hvem der skal bruge systemet. Fordelen ved at have separate kontroller er, at det giver mulighed for en mere tilpasset oplevelse, da forskellige brugere kan have forskellige adgangsniveauer. Dette kan være nyttigt i situationer, hvor du ønsker at begrænse, hvad visse brugere kan gøre, eller give dem mere kontrol over systemet. Det gør det også lettere at administrere brugertilladelser, da du blot kan ændre en brugers rolle i stedet for at skulle justere hver enkelt persons adgang individuelt. Ulempen ved at have separate kontroller er, at det kan være forvirrende for brugerne, da de måske ikke er sikre på, hvilken kontrol de skal bruge til bestemte opgaver. Det kan også være tidskrævende at opsætte og administrere, da du skal sikre, at alle de korrekte roller er tildelt hver enkelt bruger.