Føl dig tryg ved transport af farligt gods

Har I en virksomhed, hvor I i nogle tilfælde har brug for at få transporteret farligt gods? Farligt gods er en kategori, der tæller mange forskellige ting, men fælles er, at det er vigtigt, at transportfirmaet har fuldstændig styr på, hvordan det skal fragtes fra A til B uden unødvendige risici. Du kan læse meget mere om transport af farligt gods her og finde en virksomhed, der er villig til at stå for jeres transporter.

Noget af det, der naturligvis skal vejes højest i en sådan transport, er sikkerheden. Dit gods skal nå sikkert frem, ligesom alle de mennesker, der har med det at gøre undervejs skal være sikrede. Derfor vil det også kun blive behandlet af certificerede medarbejdere, der kender til sikkerhedsprocedurer samt de rette arbejdsgange for den type af transport. Det er også noget af det, du vil kunne læse meget mere om på hjemmesiden.

Forskellige klasser af farligt gods

Hvis du allerede arbejder med farligt gods, er du måske også klar over, at det er inddelt efter forskellige klassificeringer. Disse klassificeringer er også noget af det, der afgør, hvordan dit gods skal transporteres, samt hvem der er i stand til at behandle transporten. Der er fire klasser af farligt gods, der ikke fragtes her, og det gælder henholdsvis eksplosiver, giftige gasser, smittestoffer samt radioaktiver. Dog er der også mange andre mere vanlige kategorier, som fint kan transporteres.

Det gælder blandt andet brandfarlige materialer samt sprøjte- og planteværnsmidler, som også er klassificerede som farligt gods. Der kan nemt være flere forskellige led indblandet i en transport, og derfor er det også vigtigt, at der er helt styr på, at sikkerhedsforanstaltningerne overholdes i de enkelte led af transporten, så I ikke pludselig kommer til at stå i en ærgerlig situation, hvor noget er gået galt på grund af manglende certificering eller erfaring.